MariekesMood

Begeleiding voor Kinderen en Jongeren bij Rouw en Verlies

“Rouw is geen ziekte. Het is een gezonde reactie op een verlies.”

Verdriet en rouw horen bij het leven. Het hoort bij liefde. Want verlies van iets of iemand waarvan je houdt, leidt tot rouwen.
Daarom hoort rouw niet alleen bij het overlijden van een dierbare. Ook in andere situaties, zoals de scheiding van ouders, het slopen van een huis of het verliezen van een voorwerp waar je aan gehecht bent, zorgt voor verwarrende gevoelens.

Het kan zijn dat je vastloopt in rouw of dat het te zwaar is voor jou alleen. Ik werk op een persoonlijke manier met jou samen en kijken we hoe je met jouw rouwproces toch in balans kunt komen.

Begeleiding voor Kinderen en Jongeren bij Rouw en Verlies

Wanneer kinderen of jongeren zoiets meemaken, hoeft dit niet te leiden tot problemen op latere leeftijd, maar dan is er wel steun nodig tijdens een periode van verlies. 

Rouwen, zoals we het proces noemen van het verwerken van het verlies en verder leven met dat verlies, is te verdelen in vier rouwtaken. (Worden, 1992) Erkennen, herkennen, verkennen en verbinden leiden er uiteindelijk toe dat het verlies bij het leven gaat horen. Iedereen doet dit op zijn eigen manier. Ieder rouwproces is uniek.

Komt het vaak voor?

Uit onderzoek (Ros, Visser & Fiddelaers-Jaspers, 2000) blijkt dat in groep 8 van de basisschool al 87,5% van de kinderen een verlies van dichtbij heeft meegemaakt. Meestal het overlijden van opa of oma, maar soms ook het overlijden van een ouder of een broer of zus. In 2022 scheidden ouders van 21.982 kinderen na een huwelijk, waarnaast er ook niet-getrouwde ouders van ruim 20.000 kinderen uit elkaar gingen. (C.B.S., 2023)

In onze cultuur is weinig aandacht voor rouw en verlies. Veel volwassenen vinden het moeilijk om met rouwgevoelens om te gaan. Daarom worden kinderen en jongeren beschermd en weg gehouden bij dit soort hevige emoties. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat kinderen vooral gebaat zijn bij ondersteuning uit de naaste omgeving, zoals gezin en school.

MariekesMood biedt steun

Voor kinderen en jongeren bied ik rouwgroepen “Gedeeld Verdriet”. Er zijn rouwgroepen voor kinderen en jongeren die iemand zijn verloren. En rouwgroepen voor kinderen en jongeren wiens ouders gescheiden zijn.

De methode “Gedeeld Verdriet”  is ontwikkeld door het Expertisecentrum Omgaan met Verlies in Heeze. Bij de individuele begeleiding gebruik ik deze ook.

Voor startdata rouwgroepen: zie Agenda (linkje naar agenda)

Voor leraren op basisscholen, voortgezet onderwijs en MBO-, HBO-scholen en andere professionals organiseer ik workshops. Hier krijg je antwoorden op de volgende vragen: Wat is rouw? Wat betekent dat voor kinderen en jongeren? Hoe ga ik er mee om? Hoe kan ik leerlingen/studenten helpen? Ook organiseer ik ouderavonden op scholen.

Heb je steun op een andere manier nodig? Mail of bel me. Dan kijken we samen naar hoe we dat kunnen vormgeven.

Communicatie

Rouw en School

Gelukkig komt het niet zo heel vaak voor, maar het overlijden van een leerkracht, een ouder of een leerling heeft grote impact op de hele school. Maar ook ziekte van leerkrachten, ouders en kinderen heeft gevolgen. Verlies van gezondheid brengt ook verdriet, boosheid en angst met zich mee.

In groep 8 heeft bijna 90% van de kinderen een verlies mee gemaakt. Als volwassenen willen we kinderen graag weg houden van pijn er verdriet. We willen ze daar tegen beschermen. Toch is het goed kinderen te betrekken. Kinderen voelen dingen heel goed aan. Wanneer de communicatie daar niet bij klopt, heeft dit gevolgen voor hun zelfbeeld.

Wanneer er van dichtbij op school een overlijden plaatsvindt, ontstaan er vaak veel vragen bij het onderwijzend personeel hoe hier mee om te gaan. In hoeverre betrek je kinderen bij verliezen? Praat je er over in de klas? Zo ja, hoe dan? En hoe vaak? Ga je wel bij ouders langs wanneer iets heftigs plaats vindt? Of juist niet?

Op deze en vele andere vragen geef ik graag een antwoord.

Soms doe ik dit samen met anderen.

Samenwerkingen Rouw & school

Gemma Bouwman

Wanneer er geen directe aanleiding is om te praten, is het toch goed om in de klas te spreken over verlies. Gemma Bouman, van Mooi Mens Uitvaart, en ik komen graag op scholen. De Rouwbus van Gemma zorgt voor een lage drempel.

Kinderen kunnen allerlei vragen stellen over doodgaan, gevoelens, begraven, cremeren en alles wat daar bij komt kijken.

Ze mogen ook even in een kist kijken.

Wij doen dit omdat we geloven dat wanneer kinderen er mee te maken krijgen, maar al iets weten over de dood, zij makkelijker hier mee om kunnen gaan.

www.mooimensuitvaart.nl

www.rouwvw.nl

Dit gaat over Sanne van 10 jaar en haar grote broer Rafael van 13 jaar. Ze wonen samen met Papa Stef. Papa en mama zijn gescheiden maar nog steeds dikke vrienden. Sanne is een nieuwsgierig meisje en ze stelt graag heeeeel veel vragen …tot grote ergernis van haar broer Raffie ?

Op een dag slaat het noodlot toe en is Rafael er niet meer.

Ze snapt er helemaal niets van…ze ervaart onbegrip en is nieuwsgierig over de dood en heeft allemaal nieuwe gevoelens die ze niet kende (rouw)…. met deze vragen loopt ze tegen een muur van angst en vermijding aan in haar omgeving…Uiteindelijk deelt ze alles maar met haar overleden broer Raffie en doet ze net of hij weer leeft …met alle gevolgen van dien …

Traxx

TRAXX maakt educatief theater rondom thema’s die er toe doen in het leven, maar waar niet iedereen gemakkelijk over praat, of goed mee om kan gaan. Naast dynamische theatervoorstellingen, wordt er gezorgd voor een uitgebreide en open nabespreking.

Voor de groepen 7 en 8 van de basisschool en het eerste en tweede jaar van het voortgezet onderwijs is er de educatieve theatervoorstelling Dood-eng.

www.theatertraxx.nl

Na het zien van dit stuk, bied ik verschillende nazorgpaketten.

Klassengesprekken, workshops voor leerkrachten en/of ouderavonden zijn een aantal van de dingen die mogelijk zijn. Maar er kan ook een lotgenotengroep op school gestart worden of een herinneringsdoosje met een klas gemaakt worden.

Heeft jouw school behoefte aan kennis, begeleiding of praktische tips, neem dan contact op. Dan maken we samen een plan.

Marieke

Freddie, mijn man, en ik wonen in een heerlijk huis in Bedum. Achter in de tuin hebben we een huisje kunnen bouwen waar ik de ruimte heb om kinderen, jongeren en volwassenen te begeleiden met hun rouw.

Ieder mens krijgt in het leven te maken met verlies en rouw. En dat is best ingewikkeld. Want wat is rouwen eigenlijk? Wanneer gebeurt dat precies? En hoe lang duurt het?

In mijn vorige banen heb ik gemerkt dat kinderen en jongeren veel meemaken, waardoor ze soms gevoelens hebben die ze niet begrijpen. Er is weinig aandacht voor deze gevoelens en dat is niet goed.

Het is mijn missie om er voor te zorgen dat kinderen al op jonge leeftijd beginnen met leren rouwen. Daar hebben ze namelijk de rest van hun leven wat aan.

Wat mij betreft komt er in de samenleving meer ruimte en begrip voor rouwgevoelens. Kennis over het rouwproces kan hier een bijdrage aan leveren.

Gedeeld verdriet

Rouwgroepen op school of in Bedum
€200

Voor 8 bijeenkomsten a 2 uur, inclusief materialen. Prijs is per persoon.

Groepen zijn als volgt:
Kinderen 8-12 jaar
Jongeren 12-16 jaar
Jongeren 16-20 jaar

(Leeftijden zijn een indicatie. Dit kan flexibel ingedeeld worden van 4-27 jaar.)

Individuele begeleiding
€75*

School & Rouw

Begeleiding bij ziekte en/of overlijden (collega, kind, ouder)
€75*
Workshop voor kinderen en jongeren.
€112,50

Duur: 1,5 uur.

Workshop leraren en professionals
€225

Duur: 3 uur.

Lezing

Lezing en nagesprek, bijeenkomsten, inloopspreekuren.
€75*

Vraag naar de mogelijkheden.

 

 

  • Alle prijzen zijn exclusief materiaalkosten en reiskosten € 0,20 per km
  • Voor wie rouwbegeleiding ook een ander gunt, vraag u 10% extra te betalen voor in de pot. U kunt aangeven op het intakeformulier of u dit wilt.
  • Prijzen zijn inclusief BTW

Agenda

Inloop & Op aanmelding

Iedere dinsdag 09:00 – 12:00 uur: Inloopochtend MariekesMood met koffie/thee

Opmerkingen:

De rouwgroep vindt niet plaats in schoolvakanties.

Voordat een groep start, zullen data overlegd worden.

Informatieavond

Hoe rouwen kinderen eigenlijk?
Hoe kun je als leerkracht bijdragen aan de ontwikkeling van deze kinderen? Welke kennis heb je daar voor nodig?
Presteren kinderen met rouw beter als je de rouw negeert? Of juist als je het erkent?

Kom jij ook naar de informatieavond over verlies en rouw bij kinderen?

Wanneer:
Do 18 april 19:30 – 21:00 uur (inloop 19:00 uur)

Waar:
Walfridusschool

Bazuinslaan 2 in Bedum

Voor wie:

Directeuren, internbegeleiders, leerkrachten

Meld je aan via: info@mariekesmood.nl

|

Paula

“Marieke als coach vond ik een warm mens die mij toeliet in haar huis en haar persoonlijke manier van begeleiden. Marieke heeft mij geholpen inzicht te krijgen in mijn situatie en mij concrete opdrachten gegeven waarmee ik verder kan. Ik voelde mij welkom, gehoord en veilig.”

|

Jasper Doornbos

“Marieke onderscheidt zich door haar grote betrokkenheid en haar vermogen om zich in te leven in anderen. Ze is optimistisch en heeft oog voor mogelijkheden zonder naïef te zijn. De zon schijnt achter de wolken en het glas is halfvol. Als je het even niet ziet zitten is ze er voor je en ze laat je pas los als jij aangeeft dat je zelf verder kunt. Kortom, iemand bij wie je graag in de buurt bent. Ervaar het zelf!”

|

Gerrie Schotman

 “Marieke heeft oprechte interesse in de belevingswereld van het kind of jongere.

Zij kan aansluiten bij hetgeen een belemmering vormt in de levens ontwikkeling en daar waar “verdriet of oud zeer” een blokkade vormen.
Haar betrouwbaarheid en authenticiteit in combinatie met deskundigheid maken haar een coach die ik mensen aan kan raden”

|

Youri

“Marieke is een vriendelijke coach, die een fijne en een veilige sfeer waarborgt waarin je je verhaal kan delen. Ze probeert je verder te helpen in je proces, zonder vage begrippen. Door mijn autisme kan ik dingen anders oppikken maar door de duidelijke communicatie is dit niet voorgekomen.”

Artikelen

Mariekes Blog

Interview met groninger Bodem beweging

Interview met groninger Bodem beweging

Marieke Bootsma houdt zich bezig met rouw- en verliesbegeleiding bij kinderen en jongeren in het bevingsgebied. Ze heeft een eigen praktijk in Bedum dat ze in de toekomst hoopt uit te breiden tot expertisecentrum. Volgens haar echt nodig, zeker in het bevingsgebied.

Lees meer
Interview Marieke Bootsma over rouwbegeleiding kinderen en jongeren met Bert Koster

Interview Marieke Bootsma over rouwbegeleiding kinderen en jongeren met Bert Koster

Marieke Bootsma, een 56-jarige professional met een rijke achtergrond in de verpleging, het onderwijs en de politiek, richtte MariekesMood Bedum op om rouwbegeleiding te bieden aan kinderen en jongeren. Na haar verhuizing van Groningen naar Bedum, begon Marieke haar carrière in de verpleging en het onderwijs, waar ze rouwbegeleiding introduceerde voor kinderen van gescheiden ouders. Haar politieke betrokkenheid bij de SP en haar werk in Den Haag gaven haar diepe inzichten in de regionale behoeften, wat uiteindelijk leidde tot de oprichting van haar praktijk gericht op rouwbegeleiding. Nu, via workshops en directe ondersteuning, streeft Marieke ernaar een ondersteunende omgeving te creëren voor kinderen die verlies ervaren, zowel op scholen als in haar praktijkruimte.

Lees meer
Afscheid inspiratie festival Groningen 2024

Afscheid inspiratie festival Groningen 2024

Afscheid inspiratie festival Groningen 2024
ZATERDAG 22 JUNI
12:00 – 16:00 uur
De Streekweg 41
Den Andel
https://www.nieuwbakjetroost.nl/
Wil jouw kind een herinneringsdoosje maken?
Of een wens op een hart zetten?
Speciaal voor kinderen en jongeren, of voor hun ouders, ben ik op deze inspiratiemarkt aanwezig.
Kom je ook?

Lees meer
Zaterdag 20 april was in Bedum de Roefeldag!

Zaterdag 20 april was in Bedum de Roefeldag!

Zaterdag 20 april was in Bedum de Roefeldag!
Gemma en ik mochten de kinderen van de Bedumer basisscholen laten zien wat wij doen.

Hoe zwaar weegt een kist?
Hoe verschillend gaan mensen om met verlies?
Wat kost een uitvaart?
Wat doe je als je het verdriet je in de weg gaat zitten bij je (school)werk?
Waarom zitten er rolletjes in de rouwwagen?
Hoe kun je kleur geven aan verlies en verdriet?

Deze vragen werden beantwoord door Gemma van Mooi Mens Uitvaart en mij.
Fantastisch om dit samen en samen met de kids te doen!

Lees meer
Hoe rouwen kinderen eigenlijk?

Hoe rouwen kinderen eigenlijk?

Hoe rouwen kinderen eigenlijk?
Hoe kun je als leerkracht bijdragen aan de ontwikkeling van deze kinderen? Welke kennis heb je daar voor nodig?
Presteren kinderen met rouw beter als je de rouw negeert? Of juist als je het erkent?
Kom jij ook naar de informatieavond over verlies en rouw bij kinderen?
Wanneer: do 18 april 19:30 – 21:00 uur (inloop 19:00 uur)

Lees meer
𝑹𝒐𝒆𝒇𝒆𝒍𝒅𝒂𝒈 𝒆𝒏 𝑽𝒐𝒐𝒓𝒋𝒂𝒂𝒓𝒔𝒇𝒂𝒊𝒓 𝑩𝒆𝒅𝒖𝒎!

𝑹𝒐𝒆𝒇𝒆𝒍𝒅𝒂𝒈 𝒆𝒏 𝑽𝒐𝒐𝒓𝒋𝒂𝒂𝒓𝒔𝒇𝒂𝒊𝒓 𝑩𝒆𝒅𝒖𝒎!

𝑹𝒐𝒆𝒇𝒆𝒍𝒅𝒂𝒈 𝒆𝒏 𝑽𝒐𝒐𝒓𝒋𝒂𝒂𝒓𝒔𝒇𝒂𝒊𝒓 𝑩𝒆𝒅𝒖𝒎!
Op zaterdag 20 april (11.00-17.00 uur) laten Gemma (Mooi Mens Uitvaart) en ik aan de basisschoolleerlingen van Bedum zien hoe je kleur kunt geven aan verlies en rouw.
Ook (met je kinderen) naar de Roefeldag of Voorjaarsfair?
Kijk voor meer informatie op www.roefeldagbedum.nl

Lees meer

MARIEKESMOOD

Marieke Bootsma
Thedemastraat 44
9781 BJ Bedum
KVK: 90783352
Bankrekening: NL51 TRIO 0320 6800 53
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Ontwerp & ontwikkeling door Dutch K Design © 2024